Stan ๐Ÿ†๐Ÿ†

Most Wins in Season 9 (2008, 2011, 2012)
Most Loses in Season 9 (2015)
Total Wins All Time 69
Total Loses All Time 61
Most Point Scored 199.66 (2011, Sharari)
Lowest Points Scored 60.27 (2007, Dag)
Largest Win 93.70 (2011, Duke)
Smallest Win 1.82 (2009, Duke)
Rings 2ย ๐Ÿ†๐Ÿ†
Year Games Wins Loses Reg Sea Finish Win Pct Points For PF Avg Points Against PA Avg
2016 13 6 7 7th .462 1872.42 1822.52 ย  ย 
2015 13 4 9 9th .308 1670.46 1877.18 ย  ย 
2014 13 5 8 8th .385 1573.97 1584.11 ย  ย 
2013 13 6 7 ย 5th .462 1863.56 1736.66 ย  ย 
2012 13 9 4 1st .692 1885.52 1648.50 ย  ย 
2011 13 9 4 2nd .692 1930.72 1714.24 ย  ย 
2010 13 6 7 6th .462 1654.62 1661.82 ย  ย 
2009 14 7 7 7th .500 1947.04 1893.24 ย  ย 
2008 13 9 4 2nd .692 1726.98 1550.76 ย 
2007 12 8 4 3rd .667 1291.93 1109.18 ย  ย 
Total 130 ย 69 61 ย  .531 16807.01 ย  16407.83 ย 
vsย  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Career Highest All Time vs
Lowest All Time vs
AlSav 1-1 1-0 1-0 2-0 0-1 0-1 0-1 0-1 ย 5-5 156.44 115.71
Charles ย 1-1 1-0 1-1 ย 1-0 1-0 1-0 0-1 0-2 1-0 7-5 188.10 102.17
Dag 0-2 1-1 0-2 0-1 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 2-0 5-9 182.06 60.27
Duke 2-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 11-1 198.42 103.56
Ezra 1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 5-2 170.28 79.5
MoKass ย 0-1 0-1 0-2 150.14 123.32
Moses 1-0 1-0 0-1 1-1 0-1 1-0 0-1 0-1 0-1 0-2 4-8 153.16 98.82
MoShal 1-0 1-1 0-1 1-0 1-0 1-0 5-3 163.88 112.24
Nimo 1-0 0-2 2-0 0-1 1-0 0-1 1-1 1-1 0-1 1-0 7-7 187.98 102.32
Sharari ย 1-0 2-0 2-0 0-1 1-1 0-1 1-1 0-2 1-0 0-1 8-7 199.66 83.75
Yossi 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-6 126.12 75.44
Year Max Scoreย  vs Lowest Score vs Max Marginย  vs Min Margin vs
2016 182.10 Dag 99.84 Sharari 69.82 Nimo 4.56 Duke
2015 146.20 Duke 98.26 Dag 39.70 MoShal 2.18 Sharari
2014 170.30 Ezra 83.75 Sharari 60.45 Ezra 19.76 Duke
2013 188.10 Charles 120.90 Yossi 64.20 Dave T 8.28 Duke
2012 179.92 Dag 102.32 Nimo 63.00 Dag 4.7 MoShal
2011 199.66 Sharari 75.44 Yossi 93.70 Duke 4.92 Nimo
2010 146.68 Nimo 98.48 Calvo 39.40 Duke 4.44 Calvo
2009 187.98 Nimo 99.10 Dave T 86.56 Nimo 1.82 Duke
2008 ย 178 Dag 105.22 Danny 52.82 Sharari 11.36 Menashe
2007 138.81 Nimo 60.27 Dag 52.22 Ezra 7.53 Nimo
ย Draft Pick History 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ADP Picked First
ย Stan 4 9 8 1 7 1 8 9 10 1 5.80 3